2 sale wykładowe, ilość miejsc w sali: 20

W sali wykładowej zapewniamy oddzielne stanowisko dla każdego słuchacza, wyposażone w biurko i krzesło oraz sprzęt informatyczny niezbędny do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego oraz szkoleń metodą e-learningową.

Sala zaopatrzona jest w sprzęt audiowizualny i informatyczny oraz plansze ścienne, tablice z markerami i inne niezbędne pomoce szkoleniowe.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z komputera przenośnego, projektora, odtwarzacza DVD.
Posiadamy program do prowadzenia wykładów oraz filmy instruktażowe.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, dostęp do WC.

W trakcie szkolenia prowadzimy pokazy instruktażowe dotyczące:

  1. sprawdzenia stanu układu kierowniczego i hamulcowego,
  2. stanu ogumienia i wymiany koła,
  3. obowiązkowego wyposażenia pojazdu,
  4. sprawdzenia urządzeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy, 
  5. obowiązkowej dokumentacji pojazdu.

W trakcie zajęć teoretycznych

Zapewniamy obowiązkowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, prowadzone przez dyplomowanego i czynnego zawodowo ratownika medycznego. Szkolenia prowadzone są na wysokiej jakości sprzęcie: fantomach (dorosłego, dziecka, niemowlęcia), defibrylatorze, materiałach opatrunkowych i innych.